Gereedschapsadapter

Algemene Informatie

Lukas spanbouten, gereedschapsadapters, afdraaistenen…

LUKAS biedt u naast het productprogramma een omvangrijk accessoire-assortiment en een reeks speciale gereedschapsassortimenten. Hier vindt u bijvoorbeeld spanbouten, gereedschapsadapters, verloopbussen en gereedschapsassortimenten met stiftstenen, polijststiften, hardmetalen frezen en slijpkappen.

Accessoires, gereedschapsassortimenten, persoonlijke beschermingsmiddelen
• Accessoires: voorbeeld spanbouten, gereedschapsadapters, verloopbussen
• Gereedschapsassortimenten: stiftstenen, polijststiften, hardmetalen frezen en slijpkappen
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: veiligheidsbril, -masker en -handschoenen, gehoorbeschermingsbeugel

  ###NAME###

WADI, gereedschapsadapter voor SFI

WADI in de diameter 6 mm en de lengten 80 en 100 mm. Met deze adapters wordt de schacht verlengd en de inrichttijd geoptimaliseerd.

  ###NAME###

WADA, gereedschapsadapter voor SFA

WADA in de diameter 6 mm en de lengte 100 mm. Met deze adapter wordt de schacht verlengd en de inrichttijd geoptimaliseerd.