Narzędzia borazonowe CBN i diamentowe, powlekane galwanicznie

Informacje ogólne

Ściernice trzpieniowe z regularnego borazonu LUKAS

Oprócz ściernic trzpieniowych z regularnego borazonu ze spoiwem ceramicznym oferujemy także ściernice z regularnego borazonu z powłoką galwaniczną. Łączą one zalety regularnego borazynu z zaletami powłoki galwanicznej. Zastosowany materiał ścierny jest bardzo twardy, a dodatkowo podkład z tym spoiwem umożliwia stworzenie i wyprodukowanie wielu różnych form. Regularny borazon jako materiał ścierny używany jest wyłącznie do szlifowania stali hartowanych. Podczas stosowania tych ściernic zauważą Państwo przy zachowaniu optymalnych warunkach pracy znaczną poprawę jakości i poprawę jakości powierzchni obrobionego materiału. Regularny borazyn jako materiał ścierny przyczynia się do obniżenia kosztów, poprawy jakości i do efektywniejszej obróbki. Regularny borazon ze spoiwem galwanicznym nadaje się do obróbki na sucho - stosowanie chłodziw zwiększa żywotność.

Ściernice trzpieniowe z regularnego borazonu (powlekane galwanicznie)
• Super twarde narzędzia ścierne do obróbki stali hartowanych
• Duża różnorodność kształtów dzięki powłoce galwanicznej
• Do obróbki na sucho – także do stosowania z chłodziwami

Ściernice trzpieniowe diamentowe LUKAS (powlekane galwanicznie)

W celu optymalizacji kosztów obróbki ceramiki, szkła, węglików, tlenków, azotków, CFK, GFK, PKB, PKD, diamentu, tworzyw sztucznych oraz gumy oferujemy Państwu ściernice trzpieniowe diamentowe LUKAS o spoiwie ceramicznym oraz ściernice trzpieniowe diamentowe LUKAS powlekane galwaniczne. Powłoka galwaniczna umożliwia rozmaite formowanie korpusu. Dlatego też kształt ściernic trzpieniowych diamentowych LUKAS można idealnie dostosować do konkretnego zastosowania. Duża zaleta w praktyce: w optymalnych warunkach pracy można obniżyć koszty przy jednoczesnym polepszeniu jakości. Stosując nasze galwanicznie powlekane ściernice trzpieniowe diamentowe LUKAS uzyskuje się krótszy okres szlifowania, znaczne zwiększenie żywotności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów narzędzi i oprzyrządowania, poprawę jakości powierzchni obrobionego materiału oraz skuteczne uniknięcie deformacji kształtów geometrycznych.

Powlekane galwanicznie ściernice trzpieniowe diamentowe
• Super twarde narzędzia ścierne do obróbki ceramiki, szkła, węglików, tlenków, azotków, CFK, GFK, PKB, PKD, diamentu, tworzyw sztucznych oraz gumy.
• Duża różnorodność kształtów dzięki powłoce galwanicznej
• Do obróbki na sucho – także do stosowania z chłodziwami

Pilniki diamentowe LUKAS z powłoką galwaniczną

Do optymalnego piłowania ceramiki, szkła, węglików, tlenków, azotków, CFK, GFK, PKB, PKD, diamentu, tworzyw sztucznych oraz gumy oferujemy Państwu różnorodne pilniki diamentowe LUKAS: pilniki diamentowe do obróbki ręcznej, pilniki diamentowe igiełkowe oraz pilniki diamentowe do rowków. Pilniki diamentowe LUKAS są powlekane super twardym materiałem ściernym i w praktyce przyczyniają się do obniżenia kosztów oraz polepszenia jakości. Wybór różnych kształtów (na przykład kształt płaski, okrągły, płaski tępy, trójkątny, czworokątny, nożykowy, soczewkowy) i uziarnienia umożliwiają idealne dostosowanie pilników tarczowych LUKAS do konkretnej obróbki. Pilniki diamentowe LUKAS charakteryzują się długą żywotnością i bardzo dobrą jakością powierzchni obrobionego materiału.

Powlekane galwanicznie pilniki diamentowe
• Pilniki diamentowe do obróbki ręcznej, pilniki diamentowe igiełkowe oraz pilniki diamentowe do rowków
• Super twarde pilniki diamentowe do obróbki ceramiki, szkła, węglików, tlenków, azotków, CFK, GFK, PKB, PKD, diamentu, tworzyw sztucznych oraz gumy
• Duża różnorodność kształtów

  ###NAME###

CS, Ściernica trzpieniowa borazonowa CBN, kształt walcowy

O wymiarach od 1 do 12 mm z ziarnem B 126 o granulacji 106 – 125 µm.

  ###NAME###

CSK, Ściernica trzpieniowa borazonowa CBN, kształt kulisty

O wymiarach od 2 do 8 mm z ziarnem B 126 o granulacji 106 – 125 µm.

  ###NAME###

DS Ściernica trzpieniowa diamentowa, kształt walcowy

O wymiarach od 1 do 12 mm z ziarnem D 126 o granulacji 106 – 125 µm.

  ###NAME###

DSK, Ściernica trzpieniowa diamentowa, kształt kulisty

O wymiarach od 2 do 8 mm z ziarnem D 126 o granulacji 106 – 125 µm.

  ###NAME###

DSH, Ściernica trzpieniowa diamentowa z super twardego metalu, kształt walcowy

O wymiarach od 2,3 do 10,3 mm z ziarnem D 126 o granulacji 106 – 125 µm.

  ###NAME###

DF Pilnik diamentowy do obróbki ręcznej

O kształcie okrągłym i płaskim z powłoką jednostronną z ziarnem D 126 o granulacji 106 – 125 µm.

  ###NAME###

DF Pilnik diamentowy igiełkowy

O kształcie płaskim tępym, trójkątnym, czworokątnym, półokrągłym, okrągłym i nożykowym z ziarnem D 126 o granulacji 106 – 125 µm.